Author: tomer

טווח והספק טעינה לפי דגם רכב

לרכבים חשמליים שני מסלולי טעינה: טעינת ביתית (AC) קצב טעינה של רכב חשמלי מושפע משני פרמטרים: קיימים מעט רכבים שטוענים טעינה חד פאזית (7.4 קילווט) ורוב הרכבים הקיימים …

תפריט נגישות